Disclaimer

Website www.loofenvanbruchem.nl wordt beheerd door Loof & van Bruchem. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Informatie van derden

-Op de website wordt verwezen naar diensten, producten en informatie van derden. Gebruik maken van deze informatie is voor eigen rekening en risico.


Functie

– Loof & van Bruchem beheert de website zorgvuldig. Loof & van Bruchem is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

– Loof & van Bruchem heeft het recht om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen.

– Loof & van Bruchem garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

-Gebruik maken van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico.

-Gebruik maken van deze website en/of software dat het gebruik van andere bezoekers of het functioneren van deze website stoort, is verboden. Aansprakelijkheid

– Loof & van Bruchem aanvaardt geen aansprakelijkheid na gebruik van deze website. Hieronder vallen bijv. defecten, virussen en verlies van gegevens.


Eigendom

– Loof & van Bruchem behoudt alle rechten met betrekking tot alle op de website gepresenteerde informatie. Behalve het printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van Loof & van Bruchem, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

-Het is niet toegestaan naar deze website te hyper linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loof & van Bruchem.


Nederlands Recht

Op deze website is het Nederlands Recht van toepassing.